Danh mục: Hạt Xốp Màu

Hạt Xốp Màu

Hiển thị tất cả 13 kết quả

 • Tên sản phẩm: Hạt Xốp Màu Nhiều Màu Hỗn Hợp

  Quy cách đóng gói: 35g/túi

  Sản phẩm: Hạt to, mẩy, không bay hoặc dính màu (đảm bảo màu chất lượng và an toàn khi sử dụng)

  Đọc tiếp
 • Tên sản phẩm: Hạt Xốp Màu Trắng

  Quy cách đóng gói: 35g/túi

   

  Thêm vào giỏ hàng
 • Tên sản phẩm: Hạt Xốp Màu  Đỏ

  Quy cách đóng gói: 35g/túi

  Sản phẩm: Màu đỏ, hạt to, mẩy, không bay hoặc dính màu (đảm bảo màu chất lượng và an toàn khi sử dụng)

  Thêm vào giỏ hàng
 • Tên sản phẩm: Hạt Xốp Màu Vàng

  Quy cách đóng gói: 35g/túi

  Sản phẩm: Hạt to, mẩy, không bay hoặc dính màu (đảm bảo màu chất lượng và an toàn khi sử dụng)

  Thêm vào giỏ hàng
 • Tên sản phẩm: Hạt Xốp Màu Hồng Baby

  Quy cách đóng gói: 35g/túi

  Sản phẩm: Hạt to, mẩy, không bay hoặc dính màu (đảm bảo màu chất lượng và an toàn khi sử dụng)

  Thêm vào giỏ hàng
 • Tên sản phẩm: Hạt Xốp Màu Xanh Biển

   

  Quy cách đóng gói: 35g/túi

  Sản phẩm: Hạt to, mẩy, không bay hoặc dính màu (đảm bảo màu chất lượng và an toàn khi sử dụng)

  Thêm vào giỏ hàng
 • Tên sản phẩm: Hạt Xốp Màu Hồng Sen

  Quy cách đóng gói: 35g/túi

  Sản phẩm: Hạt to, mẩy, không bay hoặc dính màu (đảm bảo màu chất lượng và an toàn khi sử dụng)

  Thêm vào giỏ hàng
 • Tên sản phẩm: Hạt Xốp Màu Xanh Dương

  Quy cách đóng gói: 35g/túi

  Sản phẩm: Hạt to, mẩy, không bay hoặc dính màu (đảm bảo màu chất lượng và an toàn khi sử dụng)

  Thêm vào giỏ hàng
 • Tên sản phẩm: Hạt Xốp Màu Tím

  Quy cách đóng gói: 35g/túi

  Sản phẩm: Hạt to, mẩy, không bay hoặc dính màu (đảm bảo màu chất lượng và an toàn khi sử dụng)

  Thêm vào giỏ hàng
 • Tên sản phẩm: Hạt Xốp Màu Xanh Chuối

  Quy cách đóng gói: 35g/túi

  Sản phẩm: Hạt to, mẩy, không bay hoặc dính màu (đảm bảo màu chất lượng và an toàn khi sử dụng)

  Thêm vào giỏ hàng
 • Tên sản phẩm: Hạt Xốp Màu Xanh Lá

  Quy cách đóng gói: 35g/túi

  Sản phẩm: Hạt to, mẩy, không bay hoặc dính màu (đảm bảo màu chất lượng và an toàn khi sử dụng)

  Thêm vào giỏ hàng
 • Tên sản phẩm: Hạt Xốp Màu Cam

  Quy cách đóng gói: 35g/túi

  Sản phẩm: Hạt to, mẩy, không bay hoặc dính màu (đảm bảo màu chất lượng và an toàn khi sử dụng)

  Thêm vào giỏ hàng
 • Nơi nhập dữ liệu

  Túi hạt xốp màu trang trí

  Quy cách đóng gói: 35g/túi

  Đặc điểm: hạt xốp to, đẹp, khô, không ra màu ( nguyên liệu màu đảm bảo an toàn)

  Thêm vào giỏ hàng